produse

Confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Ne angajam sa va respectam confidentialitatea, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politica urmareste sa va ofere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie si modul in care vor fi prelucrate de noi. Va rugam sa cititi cu atentie cele ce urmeaza, pentru a intelege punctul de vedere si practicile noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal si modul in care le vom trata.

Aceasta politica de confidentialitate se aplica inclusiv vizitatorilor, potențialilor clienti si clienților din magazinele tradiționale, în masura in care acestora li se colecteaza date cu caracter personal.

Termenii folositi în acest document au acelasi înteles cu cel din Termeni și Condiții de pe website-ul magNET.ro, document cu care se completează.

Aceasta Politica de Confidentialitate  poate fi îmbunatatita in orice moment si / sau actualizata. Data și ora ultimei actualizări sunt arătate în finalul documentului.

Prin navigarea pe website si/sau prin crearea unui Cont si/sau prin plasarea unei Comenzi si/sau prin ridicarea si/sau returnarea de produse, Vizitatorul, Utilizatorul, Potențialul client, Clientul  sunt informaţi despre Politica noastra de confidențialitate astfel cum este atestată de acest document.

 Cine suntem?

Operatorul de date este SC.MAGNET ONLINE SHOP S.R.L., o societate romana cu cu sediul social in Cluj, strada Str. Tăbăcarilor, nr. 2, CP 400139, Cluj, Cluj-Napoca – Romania,, inregistrata la ORC sub nr.J12/2140/2021, CUI RO44203090 (în continuare “magNET.ro”).

Ce tip de date cu caracter personal colectam/prelucram, in ce scopuri si in baza caror temeiuri? 

magNTE.ro  va colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) In legatura cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

Atunci cand va inregistrati pe Website:

-          Numele și prenumele

-          Adresa de e-mail

Atunci cand cumparati de pe magNET.ro:

-          Numele și prenumele

-          Adresa de livrare

-          Numărul de telefon

-          Adresa de e-mail

Date furnizate de Utilizator opțional:

-          Data nașterii

-          CIF – în cazul în care un comerciant solicită o factură

-          Numărul contului bancar (astfel încât să putem realiza rambursarea sumelor platite direct în contul dumneavoastră bancar, in cazul efectuarii unui retur/ramburs de plata)

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
Asadar, potrivit GDPR sunt operatori de date cu caracter personal – Aceste date sunt colectate/procesate/etc. în relatia comerciala in curs de desfasurare si pentru care ti-ai exprimat în mod valabil consimtamantul potrivit legislatiei in vigoare la momentul preluarii si colectarii datelor personale!
Compania noastra aduce la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal enumarate mai sus sunt pur exemplificative si in raport de serviciul angajat de client, subscrise colectarii numai acelor date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de magNET.ro.
In procesul de operare a prezentului site web magNET.ro colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UIDS (unique identifiers provided by social logins).
Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre Utilizator, avute in vedere si urmarite de magNET.ro sunt următoarele:

 • procesarea comenzilor si retururilor;
 • pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;
 • optimizarea activitatii de marketing;
 • solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi
 • comunicari de marketing;
 • administrarea contului in cadrul magNET.ro;
 • scopuri statistice.


magNET.ro colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile GDPR pentru urmatoarele perioade de timp:

- in conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea Termeni si Conditii, datele personale colectate sunt arhivate/pastrate de magNET.ro pe o perioada de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur);

- datele personale colectate sunt arhivate/pastrate de magNET.ro pe o perioada de 3 ani si/sau Client si-a exprimat de la data intervenirii ultimului retur aferent contului.


De asemenea este bine sa stiti ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a va informa in legatura cu produse si servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regula generala, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimtamantul dvs. si prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ati indicat în momentul oferirii consimtamantului. In aceste conditii este important sa cunoasteti ca vom utiliza consimtamantul dvs. exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand.

Scopul prelucrarii:

Prelucram date personale ale Utilizatorilor website-ului in scopul executarii corespunzatoare a contractelor incheiate prin intermediul magazinului  online gazduit de site-ul magNET.ro. Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

- înregistrarea pe Website

- încheierea contractului

- tranzacții

- transportului produselor comandate de Utilizator

- functionarea programului "Magazin de incredere"; dupa cumparaturile efectuate pe acest site, adresa de e-mail si numele produsului cumparat vor fi transmise catre compari.ro (Compari.ro fiind în proprietatea Online Comparison Shopping Kft. Ungaria, 1074 Budapesta, strada Rákóczi nr. 70-72., Cod fiscal: 24868291-2-42, CUI: 01-09-186759). Scopul transmiterii datelor este cererea feedback-ului clientilor si afisarea opiniilor lor pe site. Datele transmise astfel sunt tratate de catre Online Comparison Shopping Kft conform politicii de gestiune si protejare a datelor www.compari.ro.

-  exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator (spre ex. desființarea contractului, garanția legală).

 • În situația în care ați decis să primiți informații despre produse noi și oferte speciale, procesăm datele dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații comerciale, cum ar fi: tendințe actuale în modă , oferte speciale, cupoane de reducere sau vânzări de lichidare.

 

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră și cumpărarea prin intermediul website-ului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Sa vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesării, spre exemplu vă retrageți consimțământul de a primi informații comerciale, sau poate viza toate scopurile procesării. În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator  de pe website va fi șters și datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de către noi, cu exceptia cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi: necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteți parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligații legale; un interes legitim invocat de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta nicio activitate realizată anterior.
 2. Puteți solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră,  fără a invoca vreun motiv. O solicitare de ștergere a datelor nu va afecta activitățile realizate anterior acesteia. Ștergerea datelor înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 3. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu privire la toate sau doar o parte din scopurile prelucrării. Această opoziție nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment. Opoziția înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 4. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în ceea ce privește durata sau scopul prelucrării. Vom proceda cum doriți. Această solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment şi vom păstra datele doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenții legale.
 5. În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteți în orice moment să ne solicitați corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră personale. Puteți de asemenea realiza chiar dumneavoastră înșivă aceasta, îndată ce vă înregistrați/logați pe website folosind câmpul Panou de control GDPR .
 6. Cu îndeplinirea anumitor condiții, puteți să ne solicitați transferul oricăreia dintre datele dumneavoastră  aflate în posesia noastră către dumneavoastră înșivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră. În acest scop ne veți contacta prin intermediul formularului de contact, indicând numele și adresa entității către care ne solicitați transferul si scopul – respectiv care dintre datele dumneavoastră să fie transferate. Transferul va avea loc automat pe cale electronică îndată ce confirmați solicitarea. Confirmarea solicitării ne este necesară în vederea asigurării securității datelor şi a ne convinge că solicitarea parvine de la o persoană autorizată.
 7. Ne puteți solicita în orice moment să vă confirmăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date și să vă  furnizăm informații și detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare (ori de câte ori este posbil).
 8. În cazul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, aveți dreptul de a obține intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere, de a primi o explicație pentru decizia automată și de a contesta respectiva decizie.
 9. Aveti dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. În România această autoritate de supraveghere este AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

Avem obligația de a vă informa nu mai târziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins în baza sa.

 

Durata de păstrare a datelor

Reținem datele dumneavoastră personale până când Contul dumneavoastră de Utilizator este șters. Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi șters  atât la cererea dumneavoastră, dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă despre tranzacțiile dumneavoastră de care păstrarea datelor este legată, spre exemplu în legătură cu orice pretenție ați putea avea, cum ar fi în legatură cu garanția legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

 

Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal

Puteți să ne trimiteți orice notificări sau solicitări în legătură cu datele personale prin folosirea Panoului de control GDPR

Încredinţarea procesării datelor

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm tranzactii, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livrăm ori să vă comunicăm informații comerciale (aceasta doar în cazul in care sunteți un Utilizator care a acceptat să primească informații comerciale).

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 

Informații Comerciale – Newsletter

Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresa de e-mail sau numărul de telefon și a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale și de marketing. Folosim newsletter-ul pentru a vă informa despre ultimele oferte (spre exemplu: produse noi, oferte speciale sau vânzări de lichidare). Puteți să vă dezabonați de la newsletter oricând prin folosirea link-ului inclus în newsletter, prin trimiterea unui e-mail la adresa: mk@magNET.ro

 

Notificări cu privire la disponibilitatea unui produs

La solicitarea dumneavoastră vă notificăm prin mijloace electronice de comunicare în legătură cu disponibilitatea unui produs selectat.  O astfel de notificare poate să vă fie transmisă doar în cazul în care ați acceptat să primiți, la adresa de e-mail specificată, informații comerciale despre produsele magazinului online și să vă fie astfel procesate datele personale de către noi.  Ne furnizați datele dumneavoastră în mod voluntar, dar refuzul dumneavoastră de a consimți la prelucrarea datelor personale ne împiedică să vă notificăm despre disponibilitatea produsului.  

 

Cookies

magNET.ro folosește cookies. Cookies-urile sunt fişiere de mici dimensiuni  care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (spre exemplu: calculator, smartphone) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe magNET.ro când respectivul dispozitiv este folosit. Informațiile stocate în cookies sunt folosite, spre exemplu, pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea Website-ului nevoilor dumneavoastră specifice. Puteți schimba setările cookies-urilor în programul de navigare. Dacă setările rămân neschimbate cookies-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookies-urilor poate limita funcționalitatea Website-ului.

 

Extensia Facebook

magNET.ro  folosește o extensie a site-ului de socializare media denumit Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Extensia Facebook pe website-ul nostru poate fi recunoscută  prin logo-ul Facebook. Această extensie/plugin vă va conecta direct cu profilul nostru de Facebook. Facebook va putea în acest fel memora că ați vizitat  website-ul nostru de pe adresa dumneavoastră IP. Dacă vizitați website-ul în timp ce sunteți conectat în profilul dumneavoastră de Facebook, Facebook va înregistra informațiile despre vizită. Chiar și în cazul în care nu sunteți conectat, Facebook este în măsură să obțină informații despre adresa IP. Vrem să subliniem că Facebook nu ne informează cu privire la datele astfel colectate și cu privire la modul în care le folosește. Nu cunoaștem intenția și scopul în care Facebook colectează informațiile. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la confidențialitatea pe Facebook, vă sugerăm să contactați direct Facebook sau să verificați Politica Faecebook de Confidențialitate  la adresa  https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă nu doriți ca Facebook să obțină informații despre vizita dumneavoastră pe website, va sfătuim să vă delogaţi de la contul dumneavoastră de Facebook.

 Declaraţii cu privire la protecţia datelor de către Google Analytics

Website-ul nostru folosește mecanisme de analiză ale serviciilor web ale Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manger.

 Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager Cookies care permit analiza utilizării website-urilor. Informațiile obținute prin intermediul cookies-urilor  sunt de obicei trimise pe serverul Google din SUA și arhivate.

Dacă funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă este pornită pentru acest website, adresa IP a userului este mai întâi micșorată de Google. Aceasta privește statele membre ale Uniunii Europene și alte state menționate în acordul SEE. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă este trimisă pe serverul Google din SUA și este micșorată acolo. În acest fel, funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă va fi activată pe website-ul nostru. La cererea operatorului website-ului, Google va folosi această informație pentru analiza traficului pe website, întocmirii rapoartelor privind activitatea pe webite și a altor servicii referitoare la folosirea website-ului și a internetului. Adresa IP transmisă de programul de navigare pe internet al utilizatorului prin intermediul programului Google Analytics nu este stocată împreună cu alte date Google.

Userul poate bloca salvarea de cookies-uri în programul de navigare pe internet. În acest caz dorim să subliniem că folosirea deplină  a tuturor funcțiilor website-ului nu va fi posibilă. Dincolo de aceasta, Utilizatorul poate bloca salvarea de date colectate de cookies referitoare la traficul pe site (inclusiv adresa IP) și trimiterea lor către Google, la fel ca distribuirea acestor date de Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in disponibil la următorul link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Linkuri

Website-ul poate conține linkuri/ legături către pagini web aparținând terților. Nu  deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.